Wiki Rath www.wiki-rath.org on behalf of Dr. Matthias Rath and the Dr. Rath Health Foundation

Wikipedia

Tak zwana „wolna encyklopedia” kontrolowana przez specjalne grupy interesu.

Więcej informacji tutaj.

Kim jest „MastCell”

Od kiedy „MastCell” po raz pierwszy zaczął edytować hasła w sierpniu 2006 roku, od razu jasne było to, że swoją wiedzę czerpie z sektora produktów farmaceutycznych, a promowanie medycyny farmaceutycznej leży w jego interesie.

Więcej informacji tutaj.

Cementowanie Status Quo

Wikipedia: Swobodny dostęp do całej ludzkiej wiedzy, czy po prostu jeszcze jeden sposób cementowania status quo?

Więcej informacji tutaj.

Powiązanie z Sorosem

Jednym z największych orędowników Fundacji Wikimedia jest tak zwany „Instytut Otwartego Społeczeństwa” założony przez prezesa Soros Fund Management LLC, George'a Sorosa.

Więcej informacji tutaj.

O doktorze Rath

Mathias Rath jest doktorem nauk medycznych, naukowcem i orędownikiem naturalnej, przystępnej i skutecznej opieki zdrowotnej na całym świecie. Jest założycielem naukowo-medycznego Instytutu Badawczego , który stał się liderem w rozwijającym się sektorze medycyny naturalnej opartej na podstawach naukowych

Odkrycia naukowe dr Ratha i jego zespół badawczy koncentrują się na naturalnym zapobieganiu i zwalczaniu najbardziej powszechnych dzisiaj chorób, w tym choroby sercowo-naczyniowej i raka. Ogromny postęp naukowy dokonany przez dr Ratha i jego zespół w tej dziedzinie zaowocował odkryciami włączanymi już teraz do głównego nurtu medycyny. Postęp ten zaczął zagrażać branży farmaceutycznej wartej biliony dolarów, której istnienie zależy od rozprzestrzeniania chorób w celu zachowania rynku zbytu dla opatentowanych leków. Jak opisał to dr Rath podczas swojego ostatniego wykładu wygłoszonego w Warszawie, prowadzone badania mogą zmienić tę sytuację, co będzie miało oczywiste konsekwencje dla całej ludzkości.

Jako pionier tej naukowej zmiany w opiece zdrowotnej, dr Rath stał się celem ataków ludzi broniących status quo, to znaczy inwestorów branży farmaceutycznej. To znamienne, że branża inwestująca biliony dolarów w farmaceutyki i ropę naftową, innymi słowy kartel naftowo-farmaceutyczny, jest kontrolowana przez te same grupy finansowe.

Według analizy przeprowadzonej przez dr Ratha i jego zespół, uwolnienie ludzkości od ropy naftowej i odejście od opatentowanych leków to dwie sprawy, których nie można oddzielić. Stąd też jego zdecydowane poparcie dla alternatywnych źródeł energii wyrażone w ostatnich wywiadach, których udzielił w New York Times.

Kluczowe obszary działalności naukowej dr Ratha i jego zespołu

Dr Rath jako „sumienie świata”

W ciągu ostatnich dwudziestu lat, dr Rath dzielił los innych postaci próbujących dokonać przełomu. Starając się poprawić stan zdrowia i pomyślność ludzkości, stał się celem zaciekłych ataków obrońców status quo - w tym przypadku był to kartel naftowo-farmaceutyczny .

Chcąc rzucić mu wyzwanie, kartel naciskał na dr Ratha, aby ten zbadał historię branży naftowej i farmaceutycznej. To co odkrył w wyniku tych badań ma fundamentalne znaczenie dla obecnego i przyszłych pokoleń:

Kartel naftowo-farmaceutyczny odpowiada za największe zbrodnie w zapisanej historii ludzkości.

Podejmując próby maksymalizacji zysków i zdobycia kontroli nad światem, kartel naftowo-farmaceutyczny organizował następujące operacje i w największym stopniu na nich skorzystał:

Fakty te znajdują potwierdzenie w dokumentach Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze zgromadzonych w sprawie przeciwko kartelowi naftowo-farmaceutycznemu IG Farben (BAYER, BASF, HOECHST). Co zadziwiające, dokumenty te, obnażające kartel jako gospodarczą siłę napędową drugiej wojny światowej i jej beneficjenta były ukrywane w archiwach przez siedemdziesiąt lat.

Po kolejnej nieudanej próbie militarnego podboju świata w czasie drugiej wojny światowej, kartel przegrupował się i uruchomił tak zwaną „brukselską UE” (projekt zakończony w roku 2007) jako nowe centrum sprawowania kontroli nad Europą i, w dalszej kolejności, całym światem. Plany tego organu politycznego, sprowadzające się do utrwalenia dyktatu kartelu w Europie, są kopią ustaleń pomiędzy nazistami i przedstawicielami kartelu, a wprowadzali je w życie byli nazistowscy urzędnicy. Szczegóły tego nieprawdopodobnego przejęcia całego kontynentu zostały udokumentowane w książce ‘Nazistowskie korzenie "brukselskiej UE"’.

W uznaniu niestrudzonych prób podniesienia świadomości ludzi na całym świecie na temat interesów ekonomicznych stojących za drugą wojną światową, Fundacja dr Ratha otrzymała nagrodę ‘Relay of Life’ przyznawaną przez osoby, które przeżyły obóz koncentracyjny w Auschwitz. Ich hasło ‘Nigdy więcej!’ motywowało dr Ratha do zamieszczania otwartych lisów w New York Times i było podstawową zasadą jego zaangażowania na rzecz pokoju i sprawiedliwości.