Wiki Rath www.wiki-rath.org on behalf of Dr. Matthias Rath and the Dr. Rath Health Foundation

Wikipedia

Tak zwana „wolna encyklopedia” kontrolowana przez specjalne grupy interesu.

Więcej informacji tutaj.

Kim jest „MastCell”

Od kiedy „MastCell” po raz pierwszy zaczął edytować hasła w sierpniu 2006 roku, od razu jasne było to, że swoją wiedzę czerpie z sektora produktów farmaceutycznych, a promowanie medycyny farmaceutycznej leży w jego interesie.

Więcej informacji tutaj.

Cementowanie Status Quo

Wikipedia: Swobodny dostęp do całej ludzkiej wiedzy, czy po prostu jeszcze jeden sposób cementowania status quo?

Więcej informacji tutaj.

Powiązanie z Sorosem

Jednym z największych orędowników Fundacji Wikimedia jest tak zwany „Instytut Otwartego Społeczeństwa” założony przez prezesa Soros Fund Management LLC, George'a Sorosa.

Więcej informacji tutaj.

Wikipedia niemile widzi fakty, które zagrażają interesom wartej miliony dolarów branży farmaceutycznej.

Pomiędzy lutym 2008 a kwietniem 2009, z pomocą ochotników próbowaliśmy skorygować niektóre z błędów rzeczowych i rażąco stronniczych stwierdzeń w artykule w Wikipedii na temat dr Ratha. To doświadczenie otworzyło nam oczy.

Nasze wpisy były wielokrotnie usuwane w ciągu kilku godzin, a czasami kilku minut. Tak było nawet wtedy, kiedy wpisy były stuprocentowo zgodne z podstawowymi zasadami Wikipedii takimi jak wymóg zamieszczania tylko takich wpisów, które oparte są na wiarygodnych, opublikowanych przez strony trzecie źródłach znanych z dokładności i weryfikowania informacji.

Na przykład, chcieliśmy zrównoważyć rażącą stronniczość i poważne błędy rzeczowe we wstępie do artykułu wspominając o tym, że pacjenci uczestniczący w Programie Witaminowym Silondoloze w Khayelitsha, którzy otrzymali darmowe witaminy od naszej Fundacji, publicznie potwierdzili ich przydatność. Nasza wzmianka została usunięta przez MasterCell prawie natychmiast, pomimo tego, że jako źródło podaliśmy znaczącą południowoafrykańską gazetę, Cape Argus.

Podobnie stało się z naszą próbą wspomnienia o wyroku niemieckiego sądu okręgowego, w którym wyraźnie zabroniono niemieckiej gazecie sugerować lub twierdzić, że dr Rath sprzedaje jakiekolwiek witaminy leczące AIDS w Afryce. Wzmianka ta została usunięta przez Keepcalmandcarryon w ciągu kilku godzin, pomimo tego, że jako dowód podaliśmy link do wspomnianego orzeczenia sądu.

Jawnym pogwałceniem zasad Wikipedii dotyczących wykorzystywania wiarygodnych źródeł był przypadek naszej próby wspomnienia o artykule opublikowanym przez oficjalną Krajową Agencję Prasową Malezji opisującym dr Ratha jako „światowej sławy lekarza i badacza zajmującego się medycyną naturalną”. Wpis ten został usunięty przez edytora znanego jako 'Ronz', którego zdaniem zacytowana agencja prasowa jest „słabym źródłem”. Nasza próba przywrócenia tego materiału motywowana tym, że cytat za Krajową Agencją Prasową Malezji w oczywisty sposób spełnia wymogi Wikipedii dotyczące wiarygodnych źródeł została w ciągu kilku godzin ponownie odrzucona, tym razem przez edytora „Verbal”.

Na bazie tych doświadczeń doszliśmy w końcu do wniosku, że zawartość Wikipedii kontroluje obecnie elitarna grupa tajnych wysoko postawionych edytorów, a ryzyko odrzucenia wszelkich wpisów ludzi spoza tej grupy jest coraz większe.

Okazało się, że nasze wnioski potwierdzają niezależne badania prowadzone ostatnio przez Eda H Chi, naukowca pracującego w Ośrodku Badawczym Palo Alto w Kalifornii.

Jakby tego było mało, nowe zasady Wikipedii wymagają zgody tak zwanego „doświadczonego” edytora na wszelkie zmiany artykułów poświęconych żyjącym osobom, zanim zmiany takie będą mogły pojawić się on-line. Innymi słowy liczne błędy rzeczowe i rażąco stronnicze stwierdzenia w artykule w Wikipedii na temat dr Ratha są obecnie oficjalnie „chronione” przez osoby takie jak MastCell czy Keepcalmandcarryon, które wspólnie sprawują dosłownie nieograniczoną kontrolę nad treścią artykułu.

Tymczasem Jimmy Wales, twarz Wikipedii i, jak sam o sobie mówi jej przywódca duchowy robi co może, aby przekonać świat, że jego encyklopedia w sieci to niezależne dziecko ery Internetu prowadzone przez małą armię ochotników chcących udostępniać prawdziwe i niezależne informacje.

Dlaczego wydaje mu się, że ktokolwiek mu wierzy? Tego nie jesteśmy w stanie pojąć.

Zacznijmy od coraz częstszych doniesień w Internecie na temat spotkania pomiędzy Walesem a gwiazdą popu Bono, znanego na całym świecie jako orędownik leków antyretrowirusowych, podczas którego dyskutowano nad zastąpieniem edytorów ochotników pracujących dla Wikipedii wynajętymi zawodowymi edytorami.

Nie zapominajmy również o drobnej sprawie rzekomego wykorzystywania przez głównych administratorów tajnej wewnętrznej listy mailingowej w celu tłumienia w zarodku wszelkich zagrożeń dla ich władzy.

Biorąc to wszystko pod uwagę, oraz to, że Wikipedia uważa się za stronę przejrzystą i twierdzi, że bardzo dba o jakość wykonywanej dla niej pracy, samozwańcza wizja świata, w którym każdy człowiek może swobodnie dzielić się ogółem wiedzy i z niej korzystać jest bez wątpienia bardzo daleka od rzeczywistości.