Wiki Rath www.wiki-rath.org on behalf of Dr. Matthias Rath and the Dr. Rath Health Foundation

Wikipedia

Tak zwana „wolna encyklopedia” kontrolowana przez specjalne grupy interesu.

Więcej informacji tutaj.

Kim jest „MastCell”

Od kiedy „MastCell” po raz pierwszy zaczął edytować hasła w sierpniu 2006 roku, od razu jasne było to, że swoją wiedzę czerpie z sektora produktów farmaceutycznych, a promowanie medycyny farmaceutycznej leży w jego interesie.

Więcej informacji tutaj.

Cementowanie Status Quo

Wikipedia: Swobodny dostęp do całej ludzkiej wiedzy, czy po prostu jeszcze jeden sposób cementowania status quo?

Więcej informacji tutaj.

Powiązanie z Sorosem

Jednym z największych orędowników Fundacji Wikimedia jest tak zwany „Instytut Otwartego Społeczeństwa” założony przez prezesa Soros Fund Management LLC, George'a Sorosa.

Więcej informacji tutaj.

Prawo zmian – 
i jego zastosowanie do kwestii zdrowia w XXI wieku.

 1. Zmiany prowadzące do rozwoju ludzkości powodowane są postępem w wymiarze naukowym, społecznym lub politycznym przynoszącym oczywiste korzyści w porównaniu ze status quo.
 2. Im więcej interesów gospodarczych i przywilejów wiąże się z zachowaniem status quo, tym więcej oporu w stosunku do zmian.
 3. Broniąc swoich przywilejów, osoby stojące za status quo nie powstrzymają się przed niczym jeżeli tylko służyło by to obronie ich interesów i wpływu. Głównym elementem tej strategii są wściekłe ataki na pionierów zmian obejmujące pozwy sądowe pod jakimkolwiek pretekstem i publiczne zniesławienia bez jakichkolwiek zahamowań w mediach kontrolowanych przez obrońców status quo. 
 4. Takie udane zmiany wydarzyły się ostatnio na poziomie krajowym i regionalnym, od ruchów na rzecz praw człowieka i inicjatyw niepodległościowych po usamodzielnienie się byłych kolonii i odejście od apartheidu. Nadszedł czas na zmiany na poziomie globalnym - ludzkość musi uwolnić się spod ucisku branży farmaceutycznej „zarabiającej na chorobach”.
 5. W ciągu ostatnich stu lat, branża farmaceutyczna stała się w jedną z największych potęg, jakie kiedykolwiek kontrolowały świat. Utrzymuje, że jej działania prowadzą do poprawy zdrowia, ale tak naprawdę korzysta na rozprzestrzenianiu chorób powiększając w ten sposób rynek zbytu dla opatentowanych leków. 
 6. To zadziwiające, że tak prosta analiza sytuacji nie doprowadziła już dawno temu do protestów społecznych. Nie stało się tak z powodu potężnych nakładów finansowych przeznaczanych przez branżę farmaceutyczną na ukrywanie przed ludźmi nieludzkiego charakteru jej modelu biznesowego.
 7. Bezpośrednim rezultatem tego trwającego cały wiek oszustwa zarabiających na chorobach jest śmierć większej liczby ludzi niż w przypadku wszystkich wojen i ruina gospodarek wielu państw.
 8. Wśród wielu różnych czynników napędzających pozytywne zmiany, na pierwsze miejsce wysuwa się zazwyczaj postęp naukowy, ponieważ ustalenia naukowe można powtarzać i udowodnić. Osiągnięcia naukowe związane ze zdrowiem ludzkim są z kolei przyjmowane najszybciej, jako że poprawa zdrowia to najbardziej pożądana rzecz na całym świecie.
 9. Dokonany ostatnio postęp w dziedzinie zdrowia opartego o naturalne metody leczenia pozwala ludzkości poradzić sobie z najbardziej powszechnymi dzisiaj chorobami. Choroba sercowo-naczyniowa, rak i inne tak zwane choroby niezaraźliwe, których ofiarą pada obecnie 4 na 5 osób, można w dużym stopniu opanować stosując naturalne środki. Opanowanie i, w dalszej kolejności, wyeliminowanie tych chorób ostatecznie zakończyłoby oszukańcze praktyki branży farmaceutycznej polegające na „zarabianiu na chorobie”.
 10. Konsekwencje współdziałania ludzkości na rzecz tego wielkiego celu zapierają dech w piersiach. Już samo znaczące obniżenie zapadalności na choroby serca i choroby nowotworowe uratuje 3 na 4 istnienia ludzkie. Średnia długość życia, w dobrym zdrowiu, zwiększy się do 100 i więcej lat. Jeżeli przestaniemy zasilać oszukańczy przemysł „zarabiania na chorobach”, oszczędności sięgną dziesiątek bilionów dolarów rocznie. Pieniądze te będzie można wykorzystać, aby poradzić sobie z najbardziej palącymi problemami ludzkości, takimi jak głód, analfabetyzm, bezrobocie, ochrona środowiska i inne.
 11. Historyczną paralelą globalnego ruchu na rzecz wolnego zdrowia w XXI wieku jest przejście z epoki Średniowiecza do czasów nowożytnych, które rozpoczęło się w XVI wieku. To właśnie wtedy wynalazek prasy drukarskiej zlikwidował masowy analfabetyzm i uwolnił ludzki umysł. Dzisiaj, ludzkość jest gotowa, aby zorganizować drugi globalny i trwały ruch wolnościowy - uwolnienie zdrowia ludzkiego spod utrzymywanego przy pomocy oszustw jarzma „ biznesu chorobowego”.
 12. Nadszedł najwyższy czas, aby mieszkańcy ziemi zjednoczyli się i zaczęli działać. Jeżeli my tego nie zrobimy, przemysł farmaceutyczny nie będzie próżnował.