Wiki Rath www.wiki-rath.org on behalf of Dr. Matthias Rath and the Dr. Rath Health Foundation

Wikipedia

Tak zwana „wolna encyklopedia” kontrolowana przez specjalne grupy interesu.

Więcej informacji tutaj.

Kim jest „MastCell”

Od kiedy „MastCell” po raz pierwszy zaczął edytować hasła w sierpniu 2006 roku, od razu jasne było to, że swoją wiedzę czerpie z sektora produktów farmaceutycznych, a promowanie medycyny farmaceutycznej leży w jego interesie.

Więcej informacji tutaj.

Cementowanie Status Quo

Wikipedia: Swobodny dostęp do całej ludzkiej wiedzy, czy po prostu jeszcze jeden sposób cementowania status quo?

Więcej informacji tutaj.

Powiązanie z Sorosem

Jednym z największych orędowników Fundacji Wikimedia jest tak zwany „Instytut Otwartego Społeczeństwa” założony przez prezesa Soros Fund Management LLC, George'a Sorosa.

Więcej informacji tutaj.

Wikipedia - tak zwana „wolna encyklopedia” kontrolowana przez specjalne grupy interesu.

Przemyślenia Norberta Cobabusa

Przed przejściem na emeryturę latem 2009 roku, byłem bezpośrednio zaangażowany w działalność Wikipedii. Niemiecka Biblioteka Narodowa, gdzie pracowałem przez blisko 35 lat, prowadziła projekt, w ramach którego udostępniała Wikipedii tytuły swoich zbiorów i informowała ją o wpisach, które zdaniem biblioteki były zawierały błędy. Zajmując się tym projektem, kontaktowałem się z kilkoma autorami, a czasami z kadrą zarządzającą Wikipedii.

Zarówno moje zawodowe doświadczenia z pracy nad projektem i prywatne jako osoby używającej Wikipedii do badań kulturowych, antropologicznych i historycznych, wkrótce przekonały mnie, że strona ta nie jest bynajmniej tak doskonała i obiektywna jak często się uważa.

Bardzo szybko zdałem sobie sprawę, że Wikipedia jest w dużym stopniu kontrolowana przez pewne specjalne grupy interesu, co prowadzi do publikacji niedokładnych informacji lub pomijania innych. Grupy te szczególnie interesują się sprawami związanymi z wpływem branży farmaceutycznej, ale nie tylko. Dużą rolę odgrywają też inne grupy interesu takie jak Kościół (szczególnie Kościół Katolicki) czy organizacje polityczne.

Podczas mojej pracy odkryłem ponadto, że w ramach Wikipedii istnieją organy, które na poziomie krajowym i międzynarodowym, pilnują, aby artykuły były „czyste”, a ich treść zgodna z wymogami grup interesu. Działają w ten sposób jak organy regulacyjne czy cenzorskie.

Kilkakrotnie próbowałem zmieniać niektóre hasła w Wikipedii, kiedy orientowałem się, że pewne fakty są ukrywane. Przykłady obejmują: hasła dotyczące Papieża Piusa XII, którego ścisłe powiązania z reżimem nazistowskim i wyraźny antysemityzm są ukrywane na stronie Wikipedii, co dotyczy również wszystkich znanych szczegółów; artykuły o innych postaciach historycznych XX wieku oraz niektórych obecnych politykach; oraz artykuły na temat zdrowia. Wielokrotnie okazywało się, że nie mogę przeprowadzać edycji artykułów, lub informowano mnie, że muszę założyć konto, zanim moje poprawki w ogóle zostaną wzięte pod uwagę.

Jeżeli chodzi o moje próby poprawy artykułów poświęconych kwestiom zdrowotnym, zostały one odrzucone dwukrotnie w sposób znaczący. Pierwszy przypadek dotyczył niedokładnego i profarmaceutycznego artykułu poświęconego naturopatii ; drugi natomiast dotyczył lekarza - dr Matthiasa Ratha - scharakteryzowanego jako „kontrowersyjny” i powiązanego z „wątpliwymi pozwami sądowymi”. W obydwu tych artykułach zauważyłem, że niewiele podanych informacji miało jakikolwiek sens.

Nie tylko nie udało mi się zmienić treści tych artykułów, ale również dowiedziałem się, że moje próby zostały zablokowane, ponieważ sprowadzały się do „wandalizmu”. Nigdy wcześniej nie słyszałem, aby ktoś użył słowa „wandalizm” w takim kontekście. W Wikipedii, jednak, jest ono najwidoczniej używany w celu uzasadnienia cenzury.

Dla uzupełnienia powinienem dodać, że Wikipedia ma braki w kilku obszarach, a jej opisy wielu innych tematów i informacje, które podaje często są niepoprawne. Dzieje się tak często dlatego, że artykuły w Wikipedii są czasami edytowane przez ludzi, którzy nie zbadali odpowiednio opisywanych tematów lub działają w swoim interesie. Mogę tego dowieść w przypadku niektórych tematów, nad którymi pracuję od 50 lat.

Chciałbym zatem podkreślić, że należy ostrożnie podchodzić nie tylko do Wikipedii, ale także innych internetowych źródeł informacji. Mogą one po prostu odzwierciedlać interesy pewnych gospodarczych, politycznych i innych grup interesu. W tym kontekście niepokojące jest to, że poza wieloma „zwykłymi ludźmi” czytającymi Wikipedię, coraz więcej studentów sięga po to źródło informacji za namową swoich nauczycieli nie sprawdzając znalezionych tam danych, co również dotyczy innych wątpliwych stron internetowych. Moda na Wikipedię rozszerza się również na wiele seminariów uniwersyteckich. W dobie coraz większej cyfryzacji, trend ten (i łącząca się z nim coraz większa powierzchowność) jest niestety promowany przez wiele podmiotów, szczególnie media, ale również polityków jeżeli sprzyja to ich interesom.

Jeszcze bardziej absurdalny jest raport sprzed mniej więcej dwóch lat, którego wyniki zostały ogłoszone w prasie - w opinii ekspertów, Wikipedia, jeżeli porównać ją z Brockhaus Encyclopaedia i Encyclopaedia Britannica, reprezentuje ogólnie wyższy poziom. Pomijając już fakt jak bardzo rozbawiły mnie wnioski raportu, możemy zastanowić się, czy przypadkiem nie jest tak, że jakiś ekspert stojący za takimi stwierdzeniami, lub instytut, który reprezentuje, otrzymał kiedykolwiek, pośrednio lub bezpośrednio, wsparcie finansowe od grup interesu lub stron zainteresowanych kontrolujących Wikipedię.

Norbert Cobabus
(11.01.2012)